انواع اره سنگبری

در این مقاله از مرجع سنگ ایران قصد داریم به یکی از سوالات کاربران در رابطه با انواع اره سنگبری توضیحاتی را ارائه کنیم.

به طور کلی اره سنگبری را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

۱- اره هایی که در آن ها کوپ سنگ ثابت بوده اما  حرکت تیعه ها روبه پایین است که به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:

    الف-اره های دارای فریم باز:

در این اره ها نیز تیغه ها به سمت پایین حرکت می کنند ولی تفاوت در فریم نگه دارنده تیغه ها می باشد.در ین نوع اره سنگبری تیغه ها در یک چهار چوب فلزی بزرگ قرار گرفته که در این چهار چوب به سمت پایین حرکت می کنند. چهار چوب در این اره ها حرکت رفت وبرگشتی را تامیین می کند. در این سیستم شاطونها لازم نیست بلند باشند که علت آن اتصال شاطون ها در یک ارتفاع مشخص به چهار چوب فلزی است. از انجا که سنگ تنها از کنار وارد این اره ها می شود و هیچ محدود کننده ایی برای عرض سنگ وجود ندارد بنابراین میتوان سنگ با پهناهای مختلف را برش داد و محدودیتی نداشت. به این صورت که پس از بریدن تنها قسمتی از کوپ دوباره سنگ را به داخل برده و قسمت دیگر را برش داده. این اره ها سرعت رفت وبرگشتی به اندازه اره سنگبری های تیغه ثابت است ولی کورس رفت وبرگشتی کمتری نسبت به آنها دارند، بنابراین سرعت برش کمتری دارند.

لازم به ذکر است اره های فریم باز دارای تعداد تیغه بین ۲۰ تا ۵۰ عدد میباشند لذا در هر برش پهنای کمتری را نسبت به دیگر اره ها برش میدهد.

     ب-  اره های دارای شاطون بلند

اره با حرکت تیغه به سمت پایین و دارای شاطون بلند:

در این نوع از اره سنگبری ها ، سنگ همراه واگن در زیر تیغه ها بر روی زمین ثابت می شوند و سپس تیغه ها همزمان با حرکت رفت وبرگشتی ، حرکت به سمت پایین نیز دارند. با توجه به اینکه تیغه ها میخواهند به سمت پایین حرکت کنند اره باید دارای شاطون بلندی باشد تا بتواند این جابجایی طولی را تامین نماید و فریم در بالا و پایین و وسط برش کوپ سنگ به علت کمان حرکت شاطون زیاد تغییر مکان افقی ندهد.

در این اره سنگبری ها تعداد دفعات و کورس رفت و برگشتی تیغه ها کمتر از دیگر اره ها می باشد. که دلیل آن را میتوان بلندی طول شاطون دانست.
در این مدل اره سنگبری ها برای انتقال حرکت خطی به فریم از یک شاطون عموما استفاده می گردد. که دارای طول بلندتری نسبت به دیگر اره ها دارد ، در نتیجه فضای بیشتری را جهت نصب اشغال میکنند. با این وجود در کارخانجاتی که چندین اره دارند ترجیح داده میشود یکی از این مدل اره ها نصب گردد تا سنگهایی که ترک بیشتری دارند و احتمال شکست آنها بیشتر است با این اره بریده شوند.

۲- اره هایی که تیغه در یک سطح ثابت قرار دارند و کوپ سنگ به سمت بالا حرکت می کند.

اره با تیغه هایی که در یک سطح ثابت قرار دارند و کوپ سنگ بالا می آید:
امروزه بیشتر کارخانجات سنگبری از این نوع اره ها استفاده میکنند. همانطور که در عنوان بالا آمده است در این اره ها تیغه ها در یک سطح ثابت حرکت رفت و برگشتی دارند و سنگ به سمت بالا حرکت میکند و بریده میشود. این اره ها نسبت به دیگر اره ها دارای سرعت بیشتری در برش سنگ هستند بنابراین بیشترین کاربرد را نسبت به دیگر اره ها دارد. در این اره ها قابلیت نصب ۸۰ تیغه را دارند که میتواند پهنای سنگ دو متری را پوشش دهد.

 

اره های تک شاطون و دوشاطون:

برای انتقال حرکت از چرخ طیار به فریم تیغه ها هم میتوان از دوشاطون استفاده نمود و هم میتوان از یک شاطون استفاده کرد. در اره های دو شاطون ، شاطونها در جلو فریم و با فاصله متصل میگردند. و در تک شاطون ها ف شاطون در وسط فریم متصل می شود.

مرجع سنگ ایران 

سنگبری های ایران

اره سنگ

اره سنگبری