تراشکاری برادران کاظمی

تراشکاری برادران کاظمی به مدیریت آقای کاظمی در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان میباشد که انواع خدمات فرز دروازه ای را بصورت حرفه ای به ماشین سازی های سنگ و سنگبری ها ارائه می دهد. ماشین سازی ها و صنایع واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان میتوانند از خدمات دستگاه ۱۸۰ تنی محصول کشور روسیه این تراشکاری که با داشتن ابعاد منحصر به فرد قابلیت های زیادی دارد و می تواند قطعاتی به وزن ۱۰۰ تن و طول ۱۴ مترو عرض ۵/۵ مترو ارتفاع ۶۰/۲ cm را در زمینه ی ماشین کاری روی قطعات فوق سنگین انجام دهد، بهره مند میباشد.

آدرس واحد شماره ۱: اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۱۲ فرعی ۱ سمت چپ

تلفکس : ۰۳۱۳۳۸۰۴۲۹۳

آدرس واحد شماره ۲: شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان خیابان اندیشمندان ۲۰ واحد ۱

موبایل : ۰۹۱۳۲۲۷۱۱۹۸