تراشکاری و ماشین سازی تک تا صنعت

تراشکاری تک تا صنعت ، سازنده دستگاه های سنگبری

ماشین سازی تک تا صنعت سازنده دستگاه های برش سنگ . حکمی بر . کله بر . فرز سه فاز و تک فاز جهت استفاده سر ساختمان

تعمیرات انواع دستگاه های سنگبری پذیرفته میشود

 

تلفن : ۰۹۱۳۴۷۳۱۸۲۲ . ۰۹۱۳۴۷۳۱۸۱۳ غلامی

آدرس : شهرک صنعتی محمودآباد