تراورتن آتشکوه

سنگ تراورتن آتشکوه
سنگ تراورتن آتشکوه بی شک یکی از باکیفیت ترین سنگ های تراورتن ایران میباشد. معدن سنگ تراورتن آتش کوه در استان مرکزی شهرستان محلات واقع گردیده است .
سنگ تراورتن آتش کوه نسبت به سنگ حاجی آباد روشن تر و تمیز تر می باشد و دارای چندین سورت و حتی تا ۱۴ سورت میباشد که هر واحد سنگبری کد گذاری مخصوص خود را دارد . درجات صادراتی ، سوپر ، ممتاز سنگ تراورتن آتش کوه بسیار روشن است و خلل و فرجی کمی دارد .

از درجه یک و دو به پایین ، رگه های قرمز بیشتر می شود. رنگ ها و موج های سنگ بیشتر و زیبائی آن کاهش خواهد یافت.

سنگ تراورتن آتشکوه از تراکم بالایی برخوردار است و ساب پذیری عالی دارد . سنگ تراورتن آتش کوه را به دو صورت بی موج و موج دار برش میدهند .

اگر دارای موج های منظم باشد به صورت موج دار برش داده می شود و در غیر اینصورت به صورت موج دار بریده می شود و در غیر اینصورت به صورت بی موج برش داده میشود که در این حالت بسته به درجه سنگ بصورت هاله و ابر و بادی ظاهر میگردد . سنگ تراورتن آتش کوه موج داربیشتر در نماهای مدرن و سنگ تراورتن بی موج در نماهای کلاسیک یا نمای رومی استفاده میشود.

سنگ تراورتن آتشکوه بدلیل قیمت بالای کوپ سنگ اکثرأ توسط اره بصورت اسلب فرآوری میگردد . کوپ سنگ تراورتن آتش کوه گاه بصورت خام به کشورهای مختلف صادر میگردد .