تولید تخصصی سنگ لاشتر در صنایع سنگ کوهی

سنگ مرمریت قهوه ای تیره  ، محصولی از صنایع سنگ کوهی

آدرس: شهرک صنعتی دولت آباد

تلفن:  ۰۹۱۳۱۱۳۱۸۸۴  کوهی