دستگاه جک اسلب و میز هدایت

دستگاه جک اسلب و میز هدایت جهت استفاده در سنگبری ها