محسن جلال پور: دریافت سود از دیرکرد تسهیلات، اشکال شرعی دارد.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی ایران با اشاره به نشست های کمیته ماده ۷۶ اظهار داشت: در نشست اخیراین کمیته بحث مفصلی درباره وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری داشتیم. براساس آیین نامه مصوب شده در ۱۳۸۸، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی محاسبه می شده که این موضوع در مقررات ماده ۱۱ و ۱۷ آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شد و در حال حاضر جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت شش درصد محاسبه شود، اما این بند فقط قراردادهای عقد شده بعد از تصویب آیین‌نامه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: بدهی‌هایی که قبل از سال ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شده‌اند، به صورت پلکانی و بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ جریمه می‌شوند. با توجه به اینکه در مهرماه سال ٩۴ در شورای پول و اعتبار،آیین نامه چگونگی اخذ تسهیلات معوق تصویب شده تصور من براین بود که اخذ پلکانی جرایم دیرکرد تسهیلات بلااثر شده اما نماینده بانک مرکزی استدلال کرد که این مصوبه، شامل امهال معوقات می شود و سود دیرکرد تسهیلات، باید به صورت پلکانی محاسبه شود.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: دریافت سود از دیرکرد تسهیلات، اشکال شرعی دارد و بر این اساس از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست ابطال این مصوبه را داریم.