دستگاه میز فلنچی ساده

دستگاه میز فلنچی ساده جهت استفاده در سنگبری ها