دستگاه ساب ۱۴ کله

دستگاه ساب ۱۴ کله جهت استفاده در سنگبری ها