سنگبری صفا

معادن و سنگبری صفا با مدیریت برادران افشاری یکی از دهها سنگبری واقع در جاده قدیم قم کاشان میباشد که در حال حاضر غیر فعال میباشد .