سنگبری آلپ

نام مدیر عامل :علی افضلی

نام مدیر فروش : علی افضلی

آدرس : قم-جاده قدیم کاشان-کیلومتر۱۲-شهر سنگ امید-امیر کبیر دوم