سنگبری احسان

نام مدیر عامل :مرتضی فرقانی

نام مدیر فروش : مرتضی فرقانی

آدرس : قم-جاده قدیم تهران-جنب ورودی شهرک صنوف