سنگبری توکل

نام مدیر عامل :ابراهیم افشاری

نام مدیر فروش : علیرضا افشاری

آدرس : قم-جاده کاشان-شهر سنگ امید-خیابان امیرکبیر