سنگبری جام جم

نام مدیر عامل :محمدرضا عزیزی

نام مدیر فروش : محمدرضا عزیزی

آدرس : قم-جاده کاشان روبروی خیابان شهرسنگ امید