سنگ ولوکاس نام خود را از روستایی دور افتاده در جناح شرقی کوه های فلاک رن در منطقه درام در شمال کشور یونان در نزدیکی مرز بلغارستان گرفته است.امروزه نام ولوکاس برای طیف وسیعی تمامی سنگهایی از نوع مرمریت با انواع رنگهای سفیدو یا نیمه سفیدکه از معادن موجود در این کوه ها استخراج میشود عمومی میباشد. بخش وسیعی از این منطقه را گاهی اوقات کارارا یونان نیز نام گزاری میکنند. این نام گزاری به دو دلیل رنگ این سنگ و استخراج ، برش و فرآوری درو عرضه در بازار با حجم بالا میباشد. روستاهای دیگری نیز هستند که در این منطقه اسم های تخصصی خود را برای سرت های مختلف این سنگ قرار میدهند و در بازاری که در آن تمرکز دارند با نام هایی برای مثال سفید پیچس یا ولوکاس ابری و …در بازار عرضه میکنند. این سنگ با محبوبیت چشم گیری که در دنیا پیدا کرده است، و در این روز ها با سرعت شگفت آوری به نقاط مختلفی از دنیا صادر میشود . این مرمریت با زمینه سفید رنگ وخطوط خاکستری کم رنگ، در ایران نیز به یکی از محبوب ترین سنگ های خارجی وارداتی تبدیل شده اس و در ایران این روز ها مصرف آن نسبتا چشم گیرمیباشد و در ساختمان های لوکس در سطح کشور مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ ولوکاس یونان در انواع و اقسام مختلف در اندازه های مختلف در جاهای مختلف ساختمان استفاده میشود و باعث زیبایی خاصی در محیط خانه میشود و روح و شادابی خاصی به محیط خانه میشود

 

سنگ ولوکاس

سنگ ولوکاس