احمد امینی: شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور به ضرر ما است.
احمد امینی رئیس انجمن صنفی کار فرمائی و سنگبری های شهرستان نجف آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور گاهی به ضرر ما می باشد، زیرا در بعضی مواقع شرکت کننده هایی که از ایران، با دست پر به خارج از کشور میروند، اداره دارائی مالیات های گزاف از آنها اتخاذ میکنند در صورتی که ما برای شناخته شدن در این نمایشگاه ها حضور بهم می رسانیم تا راهی را برای پیشرفت درحوزه کاریمان ایجاد کنیم اما متاسفانه اداره دارایی از این کار در جهت اخذ مالیات استفاده می کند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه های خارج از کشور از ابعاد مختلفی نظیر تبلیغات، ماشین آلات، فضای نمایشگاهی و… با نمایشگاه های داخلی فرق دارد. در کشور ما همکاری های لازم از طرف دولت و موسسه های وابسته انجام نمی شود. حتی در نمایشگاه های داخلی مسئولین، برخی فضاها را محدود میکنند و در قبال بسیاری از مسائل مسئولیتی را قبول نمی کنند.

امینی افزود: جهت انجام صادرات مسئولین زیربط می بایست از کسانی که توانایی دارند دعوت به عمل بیاورند تا صادرات تحقق یابد، زیرا انجام صادرات نه تنها به سود اشخاص مربوطه است بلکه به صنعت سنگ و معدن و بهبود وضعیت اقتصادی و بازرگانی مملکت کمک میکند.

رئیس انجمن صنفی کار فرمائی و سنگبری های شهرستان نجف آباد افزود: صنعت سنگ و معدن در خارج از کشوربرتری هایی نظیر هزینه های پائینتر، کیفیت دستگاه ها و ماشین آلات برتر و مدرن نسبت به صنعت سنگ در داخل کشور دارد همچنین مدیریت آنها نیز بسیار بهتر از ما است.

وی ادامه داد: اجرای برجام و رفع تحریم ها باعث شده تا پرس و جو هایی از طرف بعضی کشورها انجام شود و برخی ارتباطات برقرار شود ولی تاکنون صادراتی در این زمینه تحقق نیافته، همچنان امیدواریم که بسترهای صادرات فراهم و سنگ ایران راهی کشور های دیگر شود. باید بررسی های لازم انجام و حمایت ها از سوی مسئولین مربوطه از تولید کننده ها انجام شود تا بحث صادرات به سر و سامان برسد.