دستگاه فرز دروازه ای

دستگاه فرز دروازه ای جهت استفاده در سنگبری ها