میزان تخلخل در سنگ و ارتباط آن با جذب آب

مقدمه

سنگ‌ها خود از قسمت‌های ساده‌تری به نام کانی ساخته شده‌اند. کانی‌ها مواد جامد، طبیعی، معمولاً متبلور، غیرآلی، همگن و با ترکیبات شیمیایی مشخص اند. تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کانی در طبیعت شناخته شده که تنها حدود ۲۴ کانی در سنگ‌های پوسته زمین فراوان هستند و آنها را کانی‌های سنگ ساز می‌نامند.[۳]

طبقه‌بندی شیمیایی سنگ‌ها

چون کانی‌های تشکیل دهنده سنگ‌ها متنوع هستند، بسته به میزان وجود بعضی دیگر از ترکیبات شیمیایی که در آنها است سنگ‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

  • کربنات‌ها
  • سولفات‌ها
  • اکسیدها
  • سیلیکات‌ها

استفاده

سنگ‌ها و کانی‌ها در ساختمان سازی، صنایع، پزشکی و غیره به کار می‌روند.

تخلخل

تخلخل نشان دهنده حجم فضاهای خالی موجود در سنگ است و لذا سنگ با تخلخل کم مقدار کمی آب میتواند جذب کند ، اما سنگ با تخلخل زیاد ممکن است مقادیر زیادی آب جذب و در خود نگه دارد .البته باقی ماندن آب در سنگ بستگی به ابعاد و شکل منافذ نیز دارد .منافذ کوچک بخاطر خاصیت مویینگی ،آب بیشتری جذب میکنند و بالعکس اگر منافذ بزرگ باشند ،آب ساده تر حارج می شوند .در برخی موارد علارغم تخلخل بالا ، میزان جذب آب پایین مشاهده می گردد لزوما رابطه مستقیمی بین این دو وجود ندارد .

سنگها را بر اساس درصد تخلخل ظاهری به گروههای زیر تقسیم می کنند:

–          سنگ های با تخلخل خیلی زیاد بالاتر از ۲۰ درصد

–          سنگ ها با تخلخل زیاد ۱۰ تا ۲۰ درصد

–          سنگ ها با تخلخل نسبتا زیاد ۵ تا ۱۰ درصد

–          سنگ ها با تخلخل متوسط ۵/۲ تا ۵ درصد

–          سنگ ها با تخلخل کم ۱ تا ۲/۵ درصد

–          سنگ های خیلی متراکم کمتر از ۱ درصد

مقاومت فشاری چه نقشی در سنگ های ساختمانی دارد؟

مقاومت فشاری سنگ حد پایداری آن را برابر نیروهای فشاری اعمال شده نشان می دهد . به این خاصیت بیش از حد توجه شده است . از این رو اکثرا این تنها آزمایشی است که بر روی سنگ انجام می شود.