نمای دیوار

انواع نماهای دیوار سنگی

نمای دیوار . به طور کلی در نمای دیوار سنگی ، سنگ‌ها را به دو شیوه دستی و ماشینی (برقی) نماسازی و در دیوار مصرف می‌کنند. در روش ماشینی نماسازی  با ابزارهای گوناگونی از قیبل اره برقی، سنگ سمباده فیبری انجام می‌شود. بسته به مشخصات اره و سایر ابزارهای، نوع برش و تراش و زوایای مختلفی که در نظر گرفته می‌شود، نماهای گوناگونی به دست می‌آید. نوعی از نمای ماشینی نمای پرداختی یا ساب خورده است که در آن سطح نمای اره شده را با دستگاه‌های ساب، پرادخت کرده و می‌سایند. این روش گرانترین نوع نماسازی بوده و بیشتر برای نمای سنگ‌های تمام تراش و در طرح‌های ویژه به کار می‌رود. در روش دستی، نماسازی با ابزارهای گوناگون و به وسیله دست بنای سنگ کار، در معدن یا در کارگاه انجام می‌گیرد. این نماسازی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود.

نمای دیوار سنگی طبیعی، سرخود یا معدنی

نمای طبیعی: این اصطلاح در مورد نمای سنگ‌هایی به کار می‌رود که به دلیل شکل یا مشخصات فیزیکی‌شان دستکاری نشده و به همان صورتی که در طبیعت یافت می‌شوند، در دیوار مصرف می‌شود مانند سنگ‌های قلوه یا سنگ‌های لایه لایه. در مورد سنگ‌ها در انواع سنگ ساختمانی در دیوارهای سنگی توضیحات کاملی آمده است.

نمای سرخود(معدنی): این اصطلاح درباره سنگ‌های کوهی و در مواردی به کار می‌رود که نمای سنگ‌ها، به همان صورتی که از معدن استخراج شده یا از خرد کردن قله‌های سنگ به دست آمده است، باقی می‌ماند ولی قسمت‌های اضافی و تیز نمای سنگ‌ها را با پتک می‌گیرند.

نمای دیوار سنگی کلنگی (پتکی)

نمای سنگ، به وسیله کلنگ ویژه نماسازی، شکل می‌گیرد و به صورت برجسته و فرو رفته در می‌آید و اندازه بار سنگ از حدود ۴ سانتی متر تجاوز نمی‌کند. بسته به نوع و اندازه سر کلنگ نماسازی، نماهای گوناگون به دست می‌آید.

نمای دیوار سنگی قلم کاری

نمای سنگ، با استفاده از چکش و قلم‌های ویژه نماسازی، به شکل‌های گوناگون در آورده می‌شود. ظرافت این نماسازی از بقیه نماسازی‌ها بیشتر بوده و کار بیشتری می‌برد. از همین ابزارها و به همین روش عمل قلم کاری دور تا دور سطح نمای سنگ انجام می‌شود. اندازه بار سنگ، به طور متوسط نیم سانتی‌متر خواهد بود که در حالت استثنایی تا یک سانتیمتر قابل قبول است. شرح تفصیلی نماها، دیوارهای سنگی آورده شده است.

نمای دیوار

www.118stone.ir