پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند ۲۳-۲۴ شهریور ماه