قدمعلی خسروانی خزانه دار انجمن صنفی کار فرمایی سنگبری های شهرستان خمینی شهر  اظهار کرد: کارخانه های سنگ در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارند، زیرا رکود بازار به حدی افزایش یافته که برخی کارخانه داران مجبور به تعطیلی کارخانه های خود شده اند. رکود بازار در کشور بیداد می کند و گریبان گیر صنف سنگ و معدن هم شده است.

وی ادامه داد: عدم نقدینگی از دیگر مشکلات موجود در حوزه سنگ و معدن است که به شدت تاثیر منفی در وضعیت کاری و خرید و فروش کالا های تولیدی ما دارد. همچنین هزینه های نقدی به شدت افزایش یافته و متاسفانه درصد زیادی از فروش ما به صورت چکی است و به موقع پاس نشدن آن ما را دچار مشکلات نقدینگی کرده است.

خزانه دار انجمن صنفی کار فرمایی سنگبری های شهرستان خمینی شهر افزود: صادرات در صورتی در ایران موفقیت آمیز می شود که دولت سیاست گذاری های لازم را انجام دهد و ما را در بهبود وضعیت کار کمک کند و شرایط را برای صادرات هموار کند.

وی یاد آور شد: شرکت در نمایشگاه های خارجی بالاخص کشور های اروپایی آنچنان برای ایران تاثیر مثبتی ندارد زیرا آن ها تبلیغ کار خود را انجام می دهند  و برای سنگ ایران اهمیتی قائل نیستند و تبلیغی برای سنگ ایران انجام نمی دهند و سنگ آن ها نیز برای استفاده در ایران مناسب نیست. اما کشور های آسیایی و عربی برای سنگ ایران تبلیغات انجام می دهند و شرکت در نمایشگاه هایی که در کشورهای آسیایی برگزار می شوند تاثیر مثبت بیشتری در بهبود وضعیت اقتصادی ما دارد.

خسروانی گفت: اجرای برجام و رفع تحریم ها تاکنون تاثیری در بهبود کسب و کار نداشته و اوضاع کاری رو به بهبود نرفته است اما امیدواریم که وضعیت تغییر کند و اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود رود.