سنگ کریستال ازنا

سنگ چینی ازنا یا کریستال ازنا

سنگ کریستال ازنا مشهورترین سنگ چینی  است که به آن کریستال ایرانی نیز می گویند.  این سنگ در ابتدا توسط حاج قنبر رحیمی معروف به ارباب قنبر به بهره برداری رسید .به همین دلیل به این سنگ کریستال ازنا یا ارباب نیز می گویند. حاج قنبر ازبزرگان سنگ ایران بود که هنگام حفاری معدن سنگی در لرستان متوجه وجود این کریستال زیبا شد.از قبل این اتفاق این سنگ از چین به ایران آورده می شد اما حاج قنبر این محصول را در ایران یافت. وی به کمک مهندسان بنام زمان خود نظیر حسن شالباف و امیر قره خان لویی این کریستال زیبا را بهره برداری و بصورت سنگ های زیبا درآورد. در آن زمان مشتریان این کریستال بزرگان وتجار بودند اما با گذر زمان وپیشرفت صنایع سنگ، این کریستال زیبا عمومی شد.

معدن

معدن سنگ چینی ازنا در استان لرستان در فاصله ۲۴ کیلومتری شهرستان درود و شهر ازنا واقع گردیده است . کریستال ازنا از سنگ های زیبایی است که معادن درود از سالها قبل آن هارا در خود جای داده اند.ودرابتدا از معادن شانگهای چین در نزدیکی های شهر شانگ مین بوده است.

ویژگی ها

سنگ چینی ازنا به سنگ چینی ارباب نیز شناخته می شود. سنگ چینی ازنا دارای کیفیتی به مراتب خوبی نسبت به سایر سنگ های کریستال یا چینی دارد. سنگ کریستال ازنا ساب پذیری خوبی دارد و در سالهای اخیر بصورت اسلب فرآوری میگردد. این سنگ در نمای کاخ ها وخانه های لوکس و هم چنین دیواره ی درونی پارکینگ و پله استفاده می شود.

مرجع سنگ ایران

انواع کریستال 

سنگبری های ایران