گرانیت مروارید

سنگ گرانیت مروارید مشهد

گرانیت مروارید مشهد از نظر موقعیت مکانی در اطراف شهر مشهد قرار گرفته و معمولا اکثر فراوری این سنگ در همان کارخانه های اطراف مشهد صورت می گیرد. از نظر استحکام سنگ گرانیت مروارید مشهد بسیار ضعیف تر از انواع  دیگر گرانیت های موجود در ایران می باشد ولی با توجه به قیمت ارزان این سنگ مصرف فوق العاده ای دارد.

ویژگی ها

سنگ گرانیت مروارید- مشهد از نظر سورت بندی دارای ۲ سورت میباشد. که یکی دارای شال های مشکی که از نوع درجه ۱ سنگ این سنگ محسوب میشود و یکی هم که دارای شال های مشکی بر روی سنگ که از نوع درجه ۲ محسوب میشود مصارف این سنگ مشهد اکثرا بصورت سایز ۴۰در۴۰ و ۴۰ طولی در نما مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین سنگ گرانیت مشهد اگر بر روی نما نصب‌ گردد حتما بایستی اسکوپ گردد. سنگ گرانیت مشهد به صورت پله میز مورد استفاده قرار می گیرد. علت اصلی ارزان بودن سنگ گرانیت مشهد راحتی فرآوری کوپ سنگ بهلت نرمی سنگ می باشد. که هزینه تولید سنگ گرانیت مروارید مشهد را بسیار پایین آورده است. در آخر صنایع سنگ مختلفی با توجه به تقاضای بازار ایران برای این سنگ فارغ از مسائل مادی تولید و عرضه  این سنگ را در دستور کار خود قرار داده اند.

مرجع سنگ ایران

انواع گرانیت

سنگبری های ایران

By |۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۴:۵۷:۲۲ +۰۰:۰۰دی ۲۵ام, ۱۳۹۶|سنگ گرانیت, مقالات|