صنایع سنگ گیوتین خشتی

تولید کننده انواع سنگ گیوتین در ابعاد سفارشی

تولید سنگ گیوتین در ابعاد ۳۰*۸۰

تلفن:  ۰۹۱۳۱۱۲۴۰۷۱

آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی محمود آباد –