بازسازی صنعت سنگ‌ تزئینی کلید افزایش صادرات

بازسازی صنعت سنگ‌ تزئینی کلید افزایش صادرات گروه معدن: نخستین نشست «طرح تحول سنگ ایران» در خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با حضور جمعی از مسئولان و صاحب نظران صنعت سنگ‌ تزئینی برگزار شد تا چالش‌های تولید و صادرات سنگ‌ تزئینیو راهکارهای آن بررسی شود. این نشست‌ها که به صورت مستمر برگزار خواهد