توافق مهم ایران و ایتالیا برای افزایش سهم صادرات سنگ ایران

توافق مهم ایران و ایتالیا برای افزایش سهم صادرات سنگ ایران رشد 30 درصديصادرات سنگ ایران سنگ هاي ساختماني و تزييني ايران را در سال آينده پيش بيني مي کنيم. ابوالقاسم شفيعي؛ رييس انجمن سنگ ايران در گفتگو با خبرنگار معدن24با بيان اين مطلب گفت:انجمن سنگ ايران تفاهم نامه مشترکي با انجمن سنگ ايتاليا امضا