مهمترین حلقه گمشده صادرات سنگ ایران

مهمترین حلقه گمشده صادرات سنگ ایران صادرات سنگ ایران : تراورتن به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، حسین دنیاگرد راد آرشیتکت صادرات سنگ ایران : و دکترای معماری از فلورانس ایتالیا یادداشتی بدین شرح را در اختیار مجله دنیای سنگ قرار داده است: با بررسی میزان سرمایه گذاری کلان در دهه های گذشته در خرید و واردات