معادن سنگ های تزئینی در ایران:

معادن سنگ های تزئینی در ایران وجود دارد که از این تعداد ۹۲۶ معدن فعال ( ۳/۷۳ درصد ) ، ۶۴ معدن در حال تجهیز ( ۵ درصد ) و ۲۷۵ معدن غیر فعال ( ۷/۲۱ درصد )  هستند .
بر این اساس ایران جزو پنج کشور اول تولید کننده سنگ‌های تزئینی قرار دارد  استراژی صنعت سنگ کشور در زمینه تولید ،‌مصرف و صادرات تدوین شده است

 ۲۵۰۰ سال پیش سنگ تراشانی که با ابزار ابتدایی ،‌ستون‌های تحت جمشید را می ساختند حتی تصور هم نمی‌کردند روزی صنعت و کار آنها نام ایران را جهانی کند.
امروز پس از قرن ها صنعت سنگ ایران در حالی جایگاه سوم تولید جهانی را از آن خود کرده است که بیش از پنج هزار واحد صنعتی در زمینه سنگ تزئینی مشغول به فعالیت بوده و سنگ ایرانی زینت بخش نمای برج‌ها در ایتالیا و آمریکا شده است.

به گفته کارشناسان یکی از مزیت‌های خدادادی صنعت سنگ در ایران تنوع معادن آن است .
در حالی که در دیگر کشور‌های تولید کننده سنگ مثل برزیل و هند تنها معدن سنگ گرانیت و در ایتالیا معدن سنگ مرمریت وجود دارد در ایران انواع معادن سنگ‌های تزئینی با ذخایر سرشار وجود دارد این سنگ ها شامل مرمریت ،‌ گرانیت ،چینی و کریستال و تراورتن و مرمر بوده که از تنوع رنگی بالایی برخوردار است .

 

آخرین آمار وزارت صنایع و معادن ۸۵

وضعیت معادن سنگ های تزئینی در ایران

 

 

نام ماده معدنی

تعداد معادن

هویت بهره بردار

تعداد پرسنل

میزان ذخیره قطعی

(هزار تن )

فعال

غیر فعال

در حال تجهیز

جمع

دولتی

تعاونی

خصوصی

جمع

مرمریت

۳۱۸

۹۳

۲۴

۴۳۵

۴

۸۷

۳۴۴

۴۳۵

۵۶۶۹

۵۸۱۸۷۴

تراورتن

۱۶۶

۳۱

۱۱

۲۰۸

۲

۳۳

۱۷۳

۲۰۸

۲۴۲۹

۶۴۳۳۵

سنگ چینی

۱۱۸

۴۹

۳

۱۷۰

۵

۴۷

۱۱۸

۱۷۰

۴۹۸۳

۶۴۱۰۹۱

مرمر

۵۲

۱۶

۶

۷۴

۲

۱۲

۶۰

۷۴

۷۴۶

۲۶۷۸۹۸

گرانیت

۲۷۲

۸۶

۲۰

۳۷۸

۰

۲۹

۳۴۹

۳۷۸

۴۵۵۸

۳۶۸۳۳۹

جمع

۹۲۶

۲۷۵

۶۴

۱۲۶۵

۱۳

۲۰۸

۱۰۴۲

۱۲۶۵

۱۸۴۰۳

۱۵۲۳۵۳۷

در صد از کل

۸/۲۸

۸/۲۸

۱/۲۱

۴

 

لیست برخی از معادن سنگ های تزئینی در ایران و نام سنگ استخراجی

–  آب غلامان(کرومیت )

 

–  آب باریک بم(سنگ تزئینی)

–  آبدانان(سنگ لاشه و مالون)

–  آبریگان(سنگ لاشه)

 

–  آبدر(سیلیس)

–  آبزاچوار(سنگ لاشه و مالون)

 

–  آب فدک(مرمریت )

–  آبشوئیه(سنگ چینی)

–  آبشینه(سنگ لاشه)

–  آبشینه (۲)(سیلیس)

–  آبقوی(سنگ لاشه)

–  آبگرم اهرم(سنگ لاشه)

–  آبیدگلو(سنگ لاشه)

–  آرگونیتی میامی(مرمریت)

–  آرمان تخت سرخ (مرمریت )

–  آرین(مرمریت )

–  آزادگان (صدف)

–  آزادی جوشقان(مرمریت )

–  آشپزی(سنگ لاشه آهکی)

–  آغچه قشلاق(سنگ لاشه)

–  آغچه مسجد(سنگ لاشه)

–  آق برون (سنگ لاشه)

–  آق بند(صدف)

–  آقا بیگ افشار(مرمریت )

–  آقا میر احمد(سنگ لاشه)

–  آل هاشم (سنگ لاشه)

–  آلمالو ۲(سنگ چینی)

–  آهنگران(سنگ لاشه)

–  ابراهیم آباد(سنگ چینی)

–  ابراهیم آباد(سنگ لاشه)

–  ابراهیم عطار(مرمریت )

 

–  اتابک(سنگ لاشه)

–  اتابکی خرمنکوه(مرمریت )

–  اتابکی فیروز آباد(مرمریت )

–  احجار(مرمریت )

–  اخوان(سنگ لاشه)

–  اخی کمال(مرمر)

–  اردهال(مرمریت )

–  اردودر جنوبی (سنگ چینی)

–  اردودر غربی (سنگ چینی)

–  ارزانقود(گرانیت)

–  ارژنگ بوانات(مرمریت )

–  ازان میمه(سنگ تزئینی)

–  ازنا(سنگ چینی)

–  اژدهاتور(تراورتن)

–  اسپراخون(سنگ لاشه)

–  اسفند(مرمریت )

–  اسه کندی تکاب(تراورتن)

–  اسو ۱ (مرمریت )

–  اسو ۲ (مرمریت )

–  اشکفت زرد(سنگ لاشه)

–  اصحاب نوره(سنگ لاشه)

–  المهدی قصر قمشه(مرمریت )

–  النگ(سنگ لاشه)

–  الهی(گرانیت)

–  الوان (مرمریت )

–  الوان چاهریه(تراورتن)

–  الوان کوه آبی(مرمریت )

–  الوان ورتون(تراورتن)

–  الوند (۱)(گرانیت)

–  ام آباد(گرانیت)

–  امامزاده حسن (۴)(گرانیت)

–  امامزاده کوه (۲)(گرانیت)

–  امودره(مرمریت )

–  امیر(گرانیت)

–  امیر آباد(سنگ لاشه)

–  امیرآباد دشتروم(سنگ لاشه)

–  امیرآباد دفکره(سنگ لاشه)

–  انج آب(مرمریت)

–  اند آباد(سنگ لاشه)

–  انگر شرقی(سنگ چینی)

–  انگر غربی(سنگ چینی)

–  اواز(گرانیت)

–  اوج مازو(گرانیت)

–  اوجار(سنگ لاشه)

–  اوچ بلاغ(سنگ لاشه)

–  اورنج(سنگ لاشه)

–  اوره احرار سپاهان(گرانیت)

–  اوره نطنز(گرانیت)

–  اوزمان(گابرو)

–  اوزن دره گنداشلو(سنگ لاشه)

–  اوغن پیرانشهر(گابرو دیوریت)

–  اون آلتی(مرمریت )

–  ایاخچی(گرانیت)

–  ایلوانق(سنگ لاشه)

–  اینجه افشار شاهین دژ (گرانیت)

–  اینچه(کلسیت)

–  باب کمال(مرمریت )