با توجه به این كه گچ در مقابل رطوبت مقاوم نبو‌ده و به سرعت فاسد می‌شود، برای جلو‌گیری از رسیدن رطوبت به دیوار گچ‌كاری شده در موقع شستن كف،دور اطاق‌ها را به ارتفاع ۱۰سانتیمتر یك سنگ پلاك كار می‌گذارند كه به آن اصطلاح قرنیز می‌گویند. برای قرنیز می‌توان از سنگ‌های مختلفی مانند سنگ تراورتن، باغ ابریشم و یا سنگ مرمر و غیره استفاده نمود. اگر در موقع كار گذاشتن این سنگ دقت شود كه هم سطح گچ دیوار نصب شود بهتر است، زیرا اگر جلوتر از گچ عقب‌تر از گچ كاری نصب شود، در نتیجه گچ تیزی پیدا خواهد كرد كه در اثر مرور زمان لب پریده شده و منظره زشتی پیدا خواهد نمود.(www118stone.ir)

بهتر است از زیبایی در محل برخورد سنگ قرنیز و گچ فرو رفتگی كوچكی كه با آن چفت می‌گویند، در گچ ایجاد نمود. برای آنكه سنگ قرنیز هم باد گچ و خاك نصب شود باید اولًا دقت نمود كه گچ و خاك دیوارها به ۱۰-۱۵ سانتیمتر ختم شود در ثانی در صورت لزوم باید چند سانتیمتر از دیوار را در محل برخورد با كف تراشید تا جای برای كلفتی سنگ قرنیز و ملات پشت آن ایجاد شود. كلفتی سنگ قرنیز معمولاً یك سانتیمتر است.(www118stone.ir)

انتشاردهنده:مرجع سنگ ایران