سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد یکی از انواع سنگ های سفید و کرم تراورتن است