سنگبری جم استون

سنگبری جم استون: درباره این سنگبری: کارخانه سنگ جم استون با داشتن دوخط تولید اسلب و تایل و با در اختیار داشتن بروزترین فناوری و همگام با بازار جهانی و با هدف رقابت در عرصه های بین المللی پا به عرصه صنعت سنگ گذاشت. کارخانه سنگ جم استون با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص و