درمان با سنگ کریستال کوارتز

درمان با سنگ کریستال کوارتز درمان با سنگ کریستال کوارتز. حلقه اي از كريستال ها بعنوان عامل فعال كننده چاكراها . آيا مي توان اثر فعال كننده كريستال هاي كوارتز را افزايش داد ؟ بعبارت ديگر آيا مي توان بر قدرت كريستال افزود : بله ، براي اين منظور كريستال را پاكسازي و تبرك مي