رز کوارتز ستاره ای بزرگترین در جهان

رز کوارتز ستاره ای بزرگترین در جهان رز کوارتز . گردآوری کلکسیون مایکل اسکات، که مسلما مهم ترین کلکسیون شخصی گوهر در ایالات متحده است . با اندک رقبایی که در جهان، خارج از خانواده سلطنتی دارد . در سال 1987 و توسط مایکل اسکات، اولین رئیس کامپیوتر اپل(1981-1977)، آغاز شده بود و تقریبا در