سنگبری در اصفهان

سنگبری آدینه

سنگبری آدینه نام سنگبری: آدینه  نام مدیرعامل : آقای حمید فرهادی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت وتراورتن محصول :تراورتن حاجی آباد و مرمریت آباده ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60   -  40*40   و

سنگبری آبشار

سنگبری آبشار نام سنگبری: آبشار  نام مدیرعامل : آقای امید بلوری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ تراورتن کرم کاشان ، سنگ مرمریت جیرفت ، سنگ تراورتن کرم یزد ، سنگ تراورتن شکلاتی یزد ، سنگ مرمریت آباده ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت

سنگبری ۲۰۰۰ سالن (۲)

سنگبری 2000 سالن (2) نام سنگبری:2000 سالن (2)  نام مدیرعامل : آقای عباس مختاری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ گرانیت محصول :گرانیت سفید نطنز حبیب الهی و گرانیت نهبندان طوسی آستان ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80 

سنگبری سنگ کارینو

سنگبری سنگ کارینو نام سنگبری: سنگ کارینو  نام مدیرعامل : آقای مسعود حاج حیدری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ ساختمانی محصول :تولید انواع سنگ های ساختمانی ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60   -  40*40 

سنگبری سنگ سپاهان سرتیپی ۲

سنگبری سنگ سپاهان سرتیپی 2 نام سنگبری: سنگ سپاهان سرتیپی 2  نام مدیرعامل : آقای فرزاد سرتیپی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ گرانیت محصول :گرانیت نهبندان، گرانیت جنگلی بیرجند، گرانیت سفید نطنز و گرانیت زاهدان ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ

سنگبری زرین سنگ اصفهان

سنگبری زرین سنگ اصفهان نام سنگبری: زرین سنگ اصفهان  نام مدیرعامل : آقای فرهاد روح الهی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :سنگ تراورتن حاجی آباد ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60   - 

سنگبری جام استون

سنگبری جام استون نام سنگبری: جام استون  نام مدیرعامل : آقای مسعود حاج حیدری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :مرمریت دیپلمات ، مرمریت دهبید مشکی و مرمریت گلدن بلک محلات ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80

سنگبری ایرج استون

سنگبری ایرج استون نام سنگبری: ایرج استون  نام مدیرعامل :آقای بهنام ابراهیمی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول : تراورتن ابرکوه ، تراورتن رامشه و تراورتن یزد ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60 

سنگبری آرین استون

سنگبری آرین استون نام سنگبری:آرین استون  نام مدیرعامل : سید سعید حسینی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول : مرمریت رویال خوی و مرمریت اسپایدر دهبید ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60   -