سنگبری ساریخانی

سنگبری ساریخانی نام سنگبری:  ساریخانی 2  نام مدیر سنگبری ساریخانی سنگبری ساریخانی عامل : علیرضا ساریخانی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول : سنگ مرمریت کرم دهبید، سنگ مرمریت کرم زارع، سنگ مرمریت کرم شایان دهبید ، سنگ مرمریت مشکی اسپایدر دهبید ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ