سنگبری سنگستان احمدپور

سنگبری سنگستان احمدپور نام سنگبری:  سنگستان احمدپور  نام مدیرعامل : کرامت احمدپور نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول : سنگ مرمریت کرم دهبید، سنگ مرمریت کرم زارع، سنگ مرمریت کرم شایان دهبید ، سنگ مرمریت مشکی اسپایدر دهبید ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی