سنگبری ۲۰۰۰ سالن (۲)

سنگبری 2000 سالن (2) نام سنگبری:2000 سالن (2)  نام مدیرعامل : آقای عباس مختاری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ گرانیت محصول :گرانیت سفید نطنز حبیب الهی و گرانیت نهبندان طوسی آستان ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80