سنگبری ۲۰۰۰

سنگبری 2000 نام سنگبری:2000  نام مدیرعامل : آقای عباس مختاری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ ترلورتن محصول :تراورتن طبس ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته سنگبری و سنگ ممتاز با کیفیت صادراتی ابعاد محصولات : ابعاد سنگ تولیدی 80 *80    -  60*60   -  40*40   و ابعاد سفارشی قیمت فروش سنگ:  فروش