آكوامارين، سنگ اسفند ماه

آكوامارين، سنگ اسفند ماه آكوامارين، سنگ اسفند ماه .صنایع سنگ توفیق تولیدکننده ی سنگ تراورتن در اندازه های مختلف میباشد. آكوامارين، سنگ اسفند ماه . متولدین‌ اسفند خصوصیاتی‌ دارند كه‌ با متولدین‌ دیگر ماه‌های‌ سال‌ كاملاً متفاوت‌ است؛ از بارزترین‌ این‌ موارد آرام بودن‌ را می توان‌ نام‌ برد. سنگ‌ این‌ ماه‌ آبی‌ روشن‌ است؛