صنایع سنگ نجمی

صنایع سنگ نجمی درباره این سنگبری: سنگبري نجمي  در سال 1361 در شهرک صنعتي محمود آباد اصفهان توسط آقاي حبيب الله نجمي تاسيس گرديد و کار خود را با توليد سنگهاي تزئيني آغاز نمود.   در سال 1380 با ايجاد يک خط توليد مجزا و تغيير ماشين آلات خط توليد قبلي اقدام به بهبود کيفيت