کاربرد ضایعات سنگ تراورتن در تولید سنگ آنتیک

کاربرد ضایعات سنگ تراورتن در تولید سنگ آنتیک ضایعات سنگ تراورتن سنگ آنتیک معمولادلایل کاربرد ضایعات سنگ تراورتن در تولید سنگ آنتیک • یکی از دلایل عمده کاربرد سنگ تراورتن به منظور ایجاد سنگ آنتیک ، مقاومت نسبتا بالای سنگ تراورتن است • این نوع سنگ دارای سختی کم است   • تراوتن دارای قابلیت