عقیق یمنی

عقیق یمانی (Sardonyx)

عقیق یمانی بهترین عقیق از نظر رنگ : سرخ وزرد و سفید - فرمول شیمیایی:    SiO2 سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ يمانى تشکیل شده‌است.  - رنگ: سفید تا خاکستری، آبی روشن، نارنجی تا سرخ ، سیاه - حالت بلوری : سنگ چخماق نهان بلورین - ساختار: ریز بلور لوزی پهلو - درجه سختی:  7 -