مرواريد (Pearl)

موارد زوال سنگ تراورتن

خرید سنگ تراورتن موارد زوال سنگ تراورتن با گذشت زمان عوامل طبیعی متعددی باعث زوال سنگ تراورتن می ­شوند که در زیر به توضیح مهمترین آنها می پردازیم:  1. باران آب باران به صورت فیزیکی و شیمیایی بر سنگ­ ها تأثیر می­گذارد. تأثیر فیزیکی ناشی از قدرت فرسایشی آن و تأثیر شیمیایی ناشی از تجزیه، اکسیداسیون و هیدراتاسیون

سنگ مرواريد

سنگ مرواريد (Pearl) ترکيب شيميايي سنگ مرواريد: - کربنات کلسيم (آراگونيت در لايه هاي خارجي) حدود 82-86 درصد – مواد صدفي 10-14 درصد- آب 2درصد - سيستم کريستالي : آراگونيت – ارتورومبيک با کريستال هايي به صورت شعاعي - ضریب شکست: (RI 1.53-1.69) - سختي: 5/2-5/4 - وزن مخصوص: SG 2.6-2.78 - رخ : ندارد - حساسيت حرارتي:

سنگ مرواريد (Pearl)

سنگ مرواريد (Pearl) ترکيب شيميايي سنگ مرواريد: - کربنات کلسيم (آراگونيت در لايه هاي خارجي) حدود 82-86 درصد – مواد صدفي 10-14 درصد- آب 2درصد - سيستم کريستالي : آراگونيت – ارتورومبيک با کريستال هايي به صورت شعاعي - ضریب شکست: (RI 1.53-1.69) - سختي: 5/2-5/4 - وزن مخصوص: SG 2.6-2.78 - رخ : ندارد - حساسيت حرارتي: