کریستال نیریز

سنگ کریستال نیریز در این مطلب قصد داریم نظر شما را به سنگ کریستال نیریز که سنگی بسیار زیبا و کاربردی می باشد جلب نماییم. سنگ کریستال نیریز از جمله سنگ های دارای تخلخل متوسط و بعضا در بضی مواقع تا تخلخل 1 می باشد به همین دلیل برش آن با دستگاه های مدرن بسیار