هماتیت

هماتیت (Hematite)

هماتیت هماتیت. وجه تسمیه: از کلمة یونانی haima به معنای خون گرفته شده است - فرمول شيميايي:  Fe2O3 - سیستم تبلور: رمبوئدریک - شکل بلورها: فلسی - دانه ای - توده ای - نودولار- شعاعی - االیت - پسودومرف - اشکال ظاهری: بلوری - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - استالاگتیتی - رده بندی: اکسید - جلا: شیشه ای - چرب